Tất cả sản phẩm Ong Nghệ Store gửi đến khách hàng đều được đóng gói theo quy trình. Nếu sản phẩm Ong Nghệ Store không đúng theo mô tả. khách hàng sẽ được đổi/ trả và hoàn toàn miễn phí ship.